OM OSS

VÅRT FIRMA

Lang og bred erfaring med solid kompetanse

Romedal Regnskapslag ble etablert i 1953 som et regnskapsfirma eid av kundene. 01.01.1999 tok to av de ansatte over firmaet og etablerte Romedal Regnskap AS.

Fram til midten av 80-tallet kom de aller fleste kundene fra primærnæringen. 
De siste åra har kunder fra andre næringer vært vår største tilvekst.  Vi har nå i overkant av 500 kunder fordelt på blant annet: Jord- og skogbruk, håndverk, bil, transport, leger og fysioterapeuter, veterinærer, hår- og hudpleie, eiendoms- selskaper m.m.

Høsten 2017 byttet Romedal Regnskap AS navnet til R2 Økonomi AS, og åpnet samtdig kontor på Rudshøgda i Ringsaker kommune. Høsten 2019 åpnet selskapet kontor i Furnesvegen på Hamar.


Hvorfor velge oss?


Lang erfaring 

  • Vi har til sammen over 250 års erfaring fra regnskap og skatt!


Allsidig bransjekunnskap

  • Vi tilstreber en aktiv dialog med kunden for å lære det særegne i hver bransje. Vi mener derfor at vi har gode bransjekunnskaper fra forskjellige næringer.


Våre samarbeidspartnere

  • Vi samarbeider med revisorer og advokater fra lokalmiljøet.


Kvalitet og effektivitet

Summen av disse fortrinn gjør oss i stand til å være en aktiv medspiller i den næringsdrivendes hverdag, og samtidig levere rådgivning og regnskap av høy kvalitet til en forsvarlig pris.


VÅRT VINNERLAG

Wenche Maude
Daglig leder/aut. regnskapsfører

915 44 942
[email protected]   

Tore Adolfsen
Rådgiver/regnskapsfører

482 69 802
[email protected] 

Hans Petter Dobolug
Rådgiver/aut. regnskapsfører

950 55 753
[email protected] Trygve Håland
Rådgiver/aut. regnskapsfører

413 37 793
[email protected] Erik Ottinsen
Rådgiver/aut. regnskapsfører

482 69 801
[email protected] Anne Ringnes
Rådgiver/aut. regnskapsfører

416 75 540
[email protected] Per Gustav Østli
Rådgiver/regnskapsfører

918 48 745
[email protected] Bente Andersen Brohjem
Lønnsmedarbeider/regnskapsfører

952 35 037
[email protected] Berit Dybdal
Lønnsmedarbeider/regnskapsfører

958 33 192
[email protected] Merethe Holt
Lønnsmedarbeider/regnskapsfører

902 31 130Kenneth Karlsen
Regnskapsfører

928 22 529
[email protected]  Henning Antonsen
Regnskapsfører

918 65 356
[email protected] Elianne Løken
Regnskapsfører

928 22 529